Informació del centre

El CEIP  Puig de sa Ginesta és un centre educatiu que imparteix el segon cicle de l’etapa d’infantil (3-6 anys) i l’etapa de primària (6-12 anys).

L’horari lectiu és de 9:00 a 14:00, encara que també oferim els serveis d’escola matinera, des de les 7:30, i de menjador, de 14:00 a 16:00. A partir de les 15:00, es duen a terme diferents activitats extraescolars.

Aquest curs 2022-23 l’equip docent està format:

Calendari d’aquest curs: