AMYPA

Aquestes són preguntes que amb freqüència ens hem fet tots referents a una AMYPA o APA, Associació de Mares i Pares d’Alumnes, i les respostes de les quals poden ajudar-vos a conèixer-nos un poc millor.

Què es l’AMYPA?

L’AMYPA és l’associació, sense ànim de lucre, amb total independència i regulada pel Real Decret 1533/1986, que agrupa a mares i pares o tutors legals de l’alumnat en el nostre centre i els quals estan inscrits com a socis.

Per a què serveix l’AMYPA?

Serveix per representar les famílies davant la Direcció i el Professorat del Centre, així com en els òrgans municipals i autonòmics, amb els quals s’intenta col·laborar en benefici de l’educació dels nostres fills, potenciar la participació de la família en la vida del Centre i en els seus òrgans de govern, donar suport a l’alumnat i a les famílies amb necessitats educatives específiques, fomentar la convivència entre la comunitat educativa, i realitzar activitats de caràcter educatiu que reforcin el Projecte Educatiu del Centre, entre d’altres.

Qui és membre de l’AMYPA?

Qualsevol família que pagui la quota anual d’associat.

Quins avantatges té ser membre de l’AMYPA?

A més de poder participar en la gestió de l’Associació, a través de la seva Junta Directiva, ser membre de l’AMYPA dóna dret a gaudir de les activitats que es realitzin, tendràs preferència en les activitats organitzades per l’AMYPA, tendràs representació davant la Direcció, en el Consell  Escolar, Administracions, i el més important, col·laboraràs perquè es realitzin altres activitats en benefici dels teus fills.

En què es beneficia l’AMYPA si ets soci?

En noves idees, i quants més pares siguem, millor, més força tindrem. Idees del tipus que siguin, allò important és aportar IDEES. Es necessiten pares, mares, padrins, padrines actius/ves. La participació sempre sembla complicada, però en realitat és molt senzill. L’estil de l’AMYPA va canviant poc a poc, gràcies als nous pares.

Com posar-me en contacte amb l’AMYPA?

  • En persona: Podreu transmetre les vostres iniciatives i peticions a qualsevol membre de la Junta Directiva perquè siguin debatudes a les reunions constants que es realitzen.
  • Correu electrònic (e-mail): A través del correu electrònic: amypapuigdesaginesta@gmail.com

 Puc fer suggerències, transmetre les meves necessitats, inquietuds i problemàtica a l’AMYPA?

Per descomptat. L’AMYPA està oberta a totes les famílies del centre. Animau-vos a que totes les famílies contactin amb nosaltres i participin en les activitats que desenvolupam.

És necessària la meva participació?, puc col·laborar i/o ajudar?

Esperam la teva participació i col·laboració. No dubtis a suggerir-nos qualsevol activitat que serveixi als nostres objectius. És més, associa’t i/o col·labora en l’organització. Totes les col·laboracions són benvingudes.

Requereix molt de temps col·laborar amb l’AMYPA?

Això depèn del que tu vulguis o puguis dedicar-hi. És important que cada família col·labori en la mesura de les seves possibilitats o desitjos. Partim de la base que moltes petites col·laboracions poden donar resultats molt importants. Totes les col·laboracions són benvingudes.

Té l’AMYPA qualque component ideològic i/o polític?

En absolut. Els objectius de l’AMYPA estan únicament dirigits a complementar la formació de tots els nins de l’escola i a donar suport al centre i a les famílies del mateix.

Com funciona l’AMYPA?

L’APA està constituït pels seus socis que trien una Junta Directiva cada dos anys, de forma democràtica. La Junta és l’encarregada de la gestió de l’associació i s’encarrega de les diverses tasques i activitats.

Qui representa als membres de l’AMYPA?

La Junta Directiva formada per la Presidència i els vocals, triats pels seus membres a l’Assamblea General.

Controla el centre les activitats de l’AMYPA?

El Consell Escolar té la potestat d’aprovar les activitats que l’AMYPA desenvolupa en el  la potestad de aprobar las actividades que la AMYPA desarrolla en el contorno del centro, previo informe de la asociación.

¿Supervisa la AMYPA el funcionamiento del Centro?

No. Colabora con la Dirección del Centro y el Consejo Escolar, de manera consultiva.

Té l’AMYPA qualque component ideològic i/o polític?

En absolut. Els objectius de l’AMYPA estan únicament dirigits a complementar la formació de tots els nins de l’escola i a donar suport al centre i a les famílies del mateix.

Com funciona l’AMYPA?

L’AMYPA està constituït pels seus socis que trien una Junta Directiva cada dos anys, de forma democràtica. La Junta és l’encarregada de la gestió de l’associació i s’encarrega de les diverses tasques i activitats.

Qui representa als membres de l’AMYPA?

La Junta Directiva formada per la Presidència i els vocals, triats pels seus membres a l’Assamblea General.

Controla el centre les activitats de l’AMYPA?

El Consell Escolar té la potestat d’aprovar les activitats que l’AMYPA desenvolupa en el centre, previ informe de l’associació.

Supervisa l’AMYPA el funcionamient del Centre?

No. Col·labora amb la Direcció del Centre i el Consell Escolar, de manera consultiva.

Per consultar els estatuts de l’AMYPA del nostre centre, fes click ESTATUTS AMIPA

FACEBOOK AMYPA CEIP PUIG DE SA GINESTA