El CEIP  Puig de sa Ginesta és un centre educatiu que imparteix el segon cicle de l’etapa d’infantil (3-6 anys) i l’etapa de primària (6-12 anys).

L’horari lectiu és de 9 a 14h, encara que també oferim els serveis d’escola matinera, des de les 7:30h, i de menjador, de 14 a 16h. A partir de les 15h es duen a terme diferents activitats extraescolars.