Aquest curs 2016-17 l’equip docent està format per:

Tutora 4t d’infantil Maida Sastre infantilginesta@gmail.com
Tutora 5è d’infantil Xisca Esteve infantilginesta@gmail.com
Tutora 6è d’infantil Toya García-Delgado infantilginesta@gmail.com
+1 infantil Margalida Sabater infantilginesta@gmail.com
Tutora 1r Virginia Carol primerginesta@gmail.com
Tutora 2n Xisca Rosselló segonginesta@gmail.com
Tutora 3r  Aina Aguiló tercerginesta@gmail.com
Tutora 4t Pilar Carayol quartginesta@gmail.com
Tutora 5è Eva Muntaner cinqueginesta@gmail.com
Tutora 6è Pedro Scasso siseginesta@gmail.com
Especialista d’anglès Marta Muñoz anglesginesta@gmail.com
Especialista de música Belen Munuera musicaginesta@gmail.com
Especialista de ed. física Pedro Scasso i Virginia Salamanca efisicaginesta@gmail.com
Religió MªAngels religioginesta@gmail.com
Atenció a la diversitat Julia Prats suportginesta@gmail.com
Pedagogia terapéutica Cristina García suportginesta@gmail.com
Audició i llenguatge Pau Vich suportginesta@gmail.com
Secretaria Pilar Carayol ceippuigdesaginesta@educacio.caib.es
Jefa de estudios Eva Muntaner ceippuigdesaginesta@educacio.caib.es
Directora Virginia Salamanca ceippuigdesaginesta@educacio.caib.es

 

El dia d’atenció a pares per part dels tutors és dimecres, de 14 a 15h. Podeu concertar cita directament amb cada tutor a través de l’agenda.