Aquest curs 2019-20 l’equip docent està format per:

Tutora 4t d’infantil Cati Terrassa catiterrassa@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 5è d’infantil Margalida Sabater margalidasabater@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 6è d’infantil Maida Sastre maidasastre@ceippuigdesaginesta.com
+1 infantil/suport  Carmen Sancenón

Catalina Capellà

carmensancenon@ceippuigdesaginesta.com

catalinacapella@ceippuigdesaginesta.com

Tutora 1r Xisca Rosselló xiscarossello@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 2n  Virginia Carol virginiacarol@ceippuigdesaginesta.com
Tutor 3r  Andrea Riera andreariera@ceippuigdesaginesta.com
Tutor 4t Sabela Gost sabelagost@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 5è/música Araceli Font aracelifont@ceippuigdesaginesta.com
Tutores 6è

 

Primària Suport

Alicia Román

Julia Prats

Sandra Madrid

aliciaroman@ceippuigdesaginesta.com

juliaprats@ceippuigdesaginesta.com

sandramadrid@ceippuigdesaginesta.com

Especialista d’anglès Marta Muñoz  martamunoz@ceippuigdesaginesta.com
Auxiliar tècnic Margarita Munar ceippuigdesafginesta@educaib.eu
E.Física Pedro Scasso pedroscasso@ceippuigdesaginesta.com
Religió Mª Angels Jaume mangelsjaume@ceippuigdesaginesta.com
Atenció a la diversitat Julia Prats juliaprats@ceippuigdesaginesta.com
Pedagogia terapéutica Cristina García cristinagarcia@ceippuigdesaginesta.com
Audició i llenguatge Marta Costa martacosta@ceippuigdesaginesta.com
Secretaria Pilar Carayol pilarcarayol@ceippuigdesaginesta.com
Cap d’estudis Eva Muntaner evamuntaner@ceippuigdesaginesta.com
Directora Virginia Salamanca virginiasalamanca@ceippuigdesaginesta.com

 

El dia d’atenció a pares per part dels tutors és dimecres, de 14 a 15h. Podeu concertar cita directament amb cada tutor a través de l’agenda.