Aquest curs 2020-21 l’equip docent està format :

LLISTAT PROFESSORS/ES

El dia d’atenció a pares per part dels tutors és dilluns, de 14 a 15h. Podeu concertar cita directament amb cada tutor a través de l’agenda.