Aquest curs 2018-19 l’equip docent està format per:

Tutora 4t d’infantil Margalida Sabater margalidasabater@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 5è d’infantil Maida Sastre maidasastre@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 6è d’infantil Xisca Esteve xiscaesteve@ceippuigdesaginesta.com
+1 infantil Toya García-Delgado toyagarcia@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 1r Virginia Carol virginiacarol@ceippuigdesaginesta.com
Tutora 2n  Xisca Rosselló xiscarossello@ceippuigdesaginesta.com
Tutor 3r  Pere Uguet pereuguet@ceippuigdesaginesta.com
Tutor 4t Carles Simoncelli carlessimoncelli@ceippuigdesaginesta.com
Tutores 5è Alicia Roman/Julia Prats aliciaroman@ceippuigdesaginesta.com

juliaprats@ceippuigdesaginesta.com

Tutor 6è Marcos López marcoslopez@ceippuigdesaginesta.com
Especialista d’anglès Marta Muñoz i Alicia Roman martamunoz@ceippuigdesaginesta.com
Especialista de música Marcos López marcoslopez@ceippuigdesaginesta.com
Especialista de ed. física Pedro Scasso i Virginia Salamanca pedroscasso@ceippuigdesaginesta.com

virginiasalamanca@ceippuigdesaginesta.com

Religió Isabel Gost isabelgost@ceippuigdesaginesta.com
Atenció a la diversitat Julia Prats juliaprats@ceippuigdesaginesta.com
Pedagogia terapéutica Cristina García cristinagarcia@ceippuigdesaginesta.com
Audició i llenguatge Marta Costa martacosta@ceippuigdesaginesta.com
Secretaria Pilar Carayol pilarcarayol@ceippuigdesaginesta.com
Cap d’estudis Eva Muntaner evamuntaner@ceippuigdesaginesta.com
Directora Virginia Salamanca virginiasalamanca@ceippuigdesaginesta.com

 

El dia d’atenció a pares per part dels tutors és dimecres, de 14 a 15h. Podeu concertar cita directament amb cada tutor a través de l’agenda.