asamblea-general

asamblea-general

 

CONVOCATÒRIA

 

L’Associació de pares i mares dels alumnes del CEIP Puig de sa Ginesta té el plaer de convocar tots els seus associats a l’assemblea general extraordinària que es celebrarà el proper dimarts 19 de novembre de 2013, a les 10h en primera convocatòria i a les 10.30h en segona convocatòria, en la biblioteca del centre escolar, per tractar el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1º Memòria anual.

2º Estat actual dels comptes.

3º Elecció de càrrecs directius.

 

Isabel Rodríguez, Presidenta.